mau-son-bau-su-trang

Mẫu sơn bầu sứ Trắng

Nồng độ: 29 ± 1 % Vol. Định lượng: 500ml Thời gian ủ : 2 năm. Đóng thùng: 12 bình/ thùng. Đóng thùng: 6 bình/ thùng
mau-son-chai-thuy-tinh-xanh

Mẫu sơn chai thủy tinh xanh

Nồng độ: 29 ± 1 % Vol. Định lượng: 500ml Thời gian ủ : 2 năm. Đóng thùng: 20 chai / thùng. Đóng thùng: 12 bình / thùng.
mau-son-binh-thuy-tinh-trang-nut-bi

Mẫu sơn bình thủy tinh trắng, nút bi

Nồng độ: 29 ± 1 % Vol. Định lượng: 500ml Thời gian ủ : 5 năm. Đóng thùng: 9 bình/ thùng
mau-son-binh-su-mau-tim

Mẫu sơn bình sứ màu tím

Nồng độ: 35 ± 2 % Vol. Định lượng: 700ml. Thời gian ủ : 5 năm. Đóng thùng: 9 bình/ thùng.
mau-son-binh-su-mau-trang

Mẫu sơn bình sứ màu trắng

Nồng độ: 32 ± 2 % Vol. Định lượng: 750ml Thời gian ủ : 8 năm. Đóng thùng: 6 bình / thùng.
mau-son-binh-su-mau-xanh

Mẫu Sơn Bình sứ màu xanh

Nồng độ: 32 ± 2 % Vol. Định lượng: 750ml Thời gian ủ : 8 năm. Đóng thùng: 6 bình / thùng.
mau-son-chai-nhua

Mẫu Sơn chai nhựa

Nồng độ: 29 ± 1 % Vol. Định lượng: 500ml Thời gian ủ : 2 năm. Đóng thùng: 24 chai / thùng. Đóng thùng: 15 chai / thùng